Biuro rachunkowe Agrestax

Polityka prywatności

Adres

ul. Zwycięstwa 10 lok. 101 I piętro

15-703 Białystok
Polska

pokaż mapę

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, że:

I.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony agrestax.pl (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.)) jest Agres Tax Biuro Rachunkowe sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000713568, NIP 525-273-61-34, REGON 369265853 (dalej: AgresTax).
 2. AgresTax jako właściciel serwisu agrestax.pl, szanuje prywatność swoich Klientów oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego uzyskane dane osobowe przechowuje z największą starannością, zgodnie
  z przyjętą w AgresTax polityką prywatności.
 3. Niniejsza polityka prywatności ma za zadanie pomóc w zrozumieniu, jakie dane są zbierane, w jakich celach oraz jaki podmiot jest ich administratorem.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w RODO oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 5. Korzystanie ze strony agrestax.pl oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. W przypadku ewentualnego braku zgody z którymkolwiek zapisem niniejszej polityki prywatności należy nie korzystać ze strony i nie przesyłać danych osobowych.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, w szczególności z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@agrescapital.pl.

II.

 1. AgresTax zawsze wyjaśnia, dlaczego potrzebuje danych, o których udostępnienie prosi. Gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne w celu realizacji usług lub funkcjonalności, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe.
 2. AgresTax gromadzi dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.
 3. Gromadzone dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 4. Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, AgresTax podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów związanym z korzystaniem z usług lub funkcjonalności serwisu.

III.

 1. Odbiorcami gromadzonych danych osobowych są wyłącznie podmioty, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie, w szczególności dostawcom usług IT. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Administratora danych osobowych i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
 3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
 4. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji mogących stanowić dane osobowe właściwym organom bądź podmiotom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IV.

 1. AgresTax podejmuje środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
 2. AgresTax przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że gromadzone dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do tych danych.
 3. Strona agrestax.pl może zawierać linki do stron osób trzecich. AgresTax nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych lub ich treści. Zaleca się zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

V.

 1. Korzystającemu ze strony agrestax.pl przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi danych osobowych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych. Administratorowi danych osobowych nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

AgresTax zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie agrestax.pl.

Powyższa treść ma charakter informacyjny i nie wymaga od Użytkownika pisemnego zatwierdzenia w celu wyrażenia zgody na powyższe.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, etc.), gromadzone są dane związane z korzystaniem z serwisu agrestax.pl w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu oraz oferowanych usług. Pliki cookies nie zawierają danych dotyczących tożsamości osoby, która przegląda stronę agrestax.pl, natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta.

 2. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje o sposobie korzystania z serwisu, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o aktywności na platformie.

 3. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”:

  • pliki sesyjne (session cookies) pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe pliki (persistent cookies) pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 1. Pliki cookies, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dostosowywaniem i optymalizowaniem strony agrestax.pl na potrzeby użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Umożliwiają także prowadzenie statystyk (z pomocą Google Analytics), a także zapewniają utrzymanie stanu zalogowania danego użytkownika na stronie agrestax.pl. Umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkownika, a jednocześnie wartościowsze dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 3. Jeżeli użytkownik nie wyraża chęci przetrzymywania plików cookies należy samodzielnie zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek domyślnie ma włączone „ciasteczka”.
  W indywidualnych ustawieniach po wyłączeniu ich mechanizmu z przeglądarki internetowej przestaną one funkcjonować i nie będą dostępne dla serwisu.

 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 6. AgresTax nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje serwisu w przypadku, gdy użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

 7. AgresTax nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.